Narva 6. Kool

ÕPILASESINDUSE MEESKOND 2020-2021

ÕPILASESINDUSE MEESKOND 2020-2021
Õpilasesinduse esimees – Azalija Gubaidullina, 8a klass
Õpilasesinduse esimehe asetäitja – Daniil Jelissejev, 8a klass
Õpilasesinduse sekretär – Daniil Mikenin, 9a klass
MEIE – Õpilasesinduse meeskond - oleme sihikindlad, aktiivsed, algatusvõimelased, positiivsed ja loomingulised Narva 6.Kooli õpilased.
Me leiame, et alati on vaja minna edasi ning mitte karta raskusi. Just siis võib saavutada püstitatud ülesannete ja eesmärkide täitmist.
Kui soovid liituda meie meeskonnaga, arendada algatusvõimet õpilastes, et neil oleks huvitav korraldada üritusi iseseisvalt, aidata kooli, osaleda pidudes, areneda ning saada kasulikku kogemust, mis aitaks Sind elus edasi, siis tule – me ootame Sind!
Igaüks saab end näidata, põhiline – ärge kartke pakkuda ideid ja liituda!

КОМАНДА УП 2020-2021
Председатель УП – Азалия Губайдуллина 8а класс
Заместитель председателя УП – Даниил Елисеев 8а класс
Секретарь УП – Даниил Микенин 9а класс
МЫ – Команда УП - целеустремленные, активные, а также инициативные, позитивные и креативные ученики Нарвской школы №6 .
Мы считаем, что всегда нужно идти вперед, не бояться сталкиваться с трудностями. Именно тогда можно добиться поставленных задач и целей. Если ты хочешь быть в нашей команде, развивать инициативность среди учеников, чтобы им было интересно создавать мероприятия с нуля самостоятельно, помогать школе, участвовать в праздниках,развиваться и получать полезный опыт, который пригодиться тебе в жизни, приходи - мы ждем тебя!
Каждый сможет показать себя, главное - не бойтесь предлагать идеи и присоединятся.


07-09-2020