Narva 6. Kool

„Jõulud eesti traditsioonides“ Narva 6.koolis
«Рождество в эстонских традициях» в Нарвской школе №6
„Jõulud eesti traditsioonides“ Narva 6.koolis
Narva 6. Kooli algklasside õpetajate ainekomisjon arutas 2017-2018 õppeaasta alguses küsimust, mida kinkida Eestile 100-ndaks sünnipäevaks? Milline peaks olema kingitus, mis aitaks meie lastel paremini tundma õppida riiki, kus nad on sündinud ja üles kasvanud erinevate kultuuride austamise vaimus? Otsustasime algklasside õpilastele korraldada linna tasemel intellektuaalse - arendava mängu „Jõulud eesti traditsioonides“.
Meie algatust toetas Narva 6. Kooli direktor Jelizaveta Tšertova, kes osutas suurt abi Narva õpilastele ürituse korraldamisel ning läbiviimisel 15.detsembril 2017.a.
Intellektuaalses-arendavas mängus „Jõulud eesti traditsioonides“ osalesid 50 esimese klassi õpilast tavaklassidest ning varase keelekümbluse klassidest Narva kuuest koolist: Kesklinna gümnaasiumist, Kreenholmi gümnaasiumist, Pähklimäe gümnaasiumist, Soldina gümnaasiumist, Õigeusu gümnaasiumist ja Narva 6. Koolist. Õpilased tutvusid eesti kultuuris Jõulude tähistamise pärandi väärtuste ning omapäraga.
Jõulude tähistamise tavadest vana eesti rahvakalendri järgi rääkisid meie suurepärased õhtujuhid, 5A klassi õpilased Azalija Gubaidullina ja Daniil Jelissejev. Imepärase ja saladusliku õhkkonna lõid peol 2A klassi õpilane Tatjana Sizova, 4A klassi õpilane Maria Misnik, 7A klassi õpilased Veronika Morozova ja Daniil Blitsõn. Õpetajad viisid läbi interaktiivse jõulumängu, kus õpilased otsisid küsimusi ning vastuseid geomeetriliste kujundite abil. Selle tulemusel panid teise klassi õpilased kokku puzzle – jõulukuuse. Viktoriini lõpetas eesti keele õpetaja, kes esitas mängus osalejatele võtmeküsimusi Jõulude teemal eesti keeles ning suutis kaasata 2. klassi õpilasi vestlusse riigikeeles. Parimatele eesti keele oskajatele ning Jõulutraditsioonide tundjatele kingiti jõuluinglid.
Piduliku ja lõbusa meeleolu lõid päkapikud, 3A klassi õpilased. Nad laulsid eesti keeles ja õpetasid teise klassi õpilasi mängima eesti ringmänge: «Oh minu ilus isamaa, oh kui armas oled sa», «Väravamäng», «Vares».
Lapsed tegutsesid heameelega töötoas, kus valmistasid oma kätega jõulupäkapikke kingituseks oma lähedastele.
Aktiivse osalemise eest viktoriinis, mängudes, töötoas sai iga laps autasuks diplomi ning kingituseks traditsioonilise piparkoogi ning Narva 6. Kooli pedagoogide poolt kujundatud magusa kingipaki „Põhjapõder“.
Intellektuaalne – meelelahutuslik mäng lõppes rahvusliku ringmänguga «Kes see tahab läbi minna?». Kõik külalised lahkusid ürituselt rõõmsas tujus läbi päkapikkude loodud inimväravate, eestikeelse koorilaulu saatel.
Tahaksin tänada Jelena Tvoronovitšit, algklasside õpetajate linna aineühenduse juhatajat toetuse eest peo läbiviimisel. Erilised tänusõnad kuuluvad Larissa Oleninale, Narva linnavolikogu esimehe asetäitjale, kes osutas sponsorabi ürituse korraldamisel. Täname kõiki Narva koolide õpetajaid, kes valmistasid oma õpilasi jõuluviktoriiniks ette ning õpilasi aktiivse osalemise eest mängus „Jõulud eesti traditsioonides“.
Soovime kõigile Rõõmsaid Jõule ning õnnelikku Uut aastat!

Olga Morozova
Intellektuaalse- arendava mängu „Jõulud eesti traditsioonides“ korraldaja


«Рождество в эстонских традициях» в Нарвской школе №6
Предметная комиссия учителей начальных классов Нарвской школы №6 в начале 2017-2018 учебного года задумалась над вопросом, что подарить Эстонии по случаю столетнего юбилея? Каким может быть подарок, который поможет нашим детям лучше узнать страну, в которой они родились и воспитываются в духе уважения к разным культурам? Мы решили для учащихся младших классов организовать на уровне города интеллектуально-развивающую игру «Рождество в эстонских традициях».
Нашу инициативу поддержала директор Нарвской школы №6, Елизавета Николаевна Чертова, которая оказала большую помощь в организации и проведении мероприятия 15 декабря 2017 для нарвских учащихся.
В интеллектуально-развивающей игре «Рождество в эстонских традициях» приняли участие 50 второклассников из обычных классов и классов раннего языкового погружения шести школ города Нарвы: Кесклиннаской, Кренгольмской, Пяхклимяэской, Солдинаской и Православной гимназий, основной школы №6. Учащиеся в увлекательной форме познакомились с ценностями наследия и своеобразием эстонской культуры празднования Рождества.
Поведали об обычаях отмечания этого теплого и светлого праздника по старинному эстонскому народному календарю наши замечательные ведущие Азалия Губайдулина и Даниил Елисеев, учащиеся 5А класса. Волшебную и загадочную атмосферу на празднике создали Татьяна Сизова, ученица 2А класса, Мария Мисник, ученица 4А класса, Вероника Морозова и Даниил Блицын, учащиеся 7А класса. Учителя провели интерактивную рождественскую игру, в которой учащиеся находили вопросы и соответствующие ответы с помощью геометрических фигур. В результате второклассники сложили пазл – рождественскую елочку. Завершил викторину учитель эстонского языка, который задал участникам игры ключевые вопросы по теме Рождества на эстонском языке и смог привлечь учащихся 2-х классов к общению на государственном языке. Лучшие знатоки эстонского языка и традиций празднования Рождества были поощрены рождественскими ангелочками.
Праздничное, задорное и веселое настроение задали гномики, учащиеся 3А класса. Они исполнили песни на эстонском языке и научили второклассников играть в эстонские хороводные игры: «Oh minu ilus isamaa, oh kui armas oled sa», «Väravamäng», «Vares». Дети с удовольствием потрудились в творческой мастерской, где изготовили своими руками рождественских гномов в качестве подарка для родных и близких людей.
За активное участие в викторине, играх, творческой мастерской каждый ребенок был награжден дипломом и получил в подарок традиционное рождественское пряное печенье «Пипаркоок» и сладкий гостинец «Северный олененок», празднично оформленные педагогами Нарвской школы №6.
Интеллектуально-развивающая игра завершилась фольклорной игрой «Kes see tahab läbi minna?». Все гости праздника ушли с мероприятия в хорошем и жизнерадостном настроении через живые ворота, созданные гномиками, под хоровое пение на эстонском языке.
Хотелось бы поблагодарить Елену Творонович, руководителя городского МО учителей начальных классов за поддержку в проведении праздника. Особые слова благодарности мы хотим сказать Ларисе Владимировне Олениной, заместителю председателя Нарвского Городского собрания, которая оказала спонсорскую помощь в организации городского меропртия.
Благодарим всех учителей Нарвских школ, которые подготовили своих учеников к рождественской викторине, и учащихся за активное участие в игре «Рождество в эстонских традициях».
Желаем всем Светлого Рождества и счастливого Нового года!

Ольга Морозова
организатор интеллектуально-развивающей игры «Рождество в эстонских традициях»15-12-2017