Narva 6. Kool

Jõulutäht - Рождественская звезда
Jõulutäht
20.jaanuaril toimus Geneva kontserdisaalis kontsert „Jõulutäht“.
Ürituse raames autasustati andekaid noori Narva ja Peipsiveere piiskopi Lazari poolt asutatud hõbedast aumärgiga.
Meie kooli poolt oli nomineeritud 8a klass õpilane – Darja Martšenkova. Ta on end näidanud uudishimuliku, igakülgselt arenenud ja kõigest huvitundva õpilasena. Daša õpib hästi, esindas meie kooli geograafia olümpiaadil, Eesti 100.sünnipäevale pühendatud digitaalsel inglise keele olümpiaadil, linna bioloogia mängus (1.koht), noorte parlamendi 10.koosseisu liige, õpilasesinduse esimees, Perepäeva, Piiriülese koostöö päeva aktiivne vabatahtlik, linna heategevuskontserdi ning jõuluallee osaleja.
Õnnitleme Dašat ja soovime talle edu ning püüdlust minna edasi uute võitude poole!

Рождественская звезда
20 января в Концертном доме «Geneva» состоялся концерт «Рождественская звезда».
В рамках мероприятия состоялось награждение молодых талантов почетным серебряным знаком, учреждённым епископом Нарвским и Причудским Лазарем.
От нашей школы была номинирована ученица 8а класса – Дарья Марченкова. Она зарекомендовала себя как любознательная, всесторонне развитая, интересующаяся всем ученица. Даша хорошо учится, представляла нашу школу на городской олимпиаде по географии, дигитальной олимпиаде по английскому языку к столетию Эстонии, городской игре по биологии (1 место), парламентарий 10 созыва, председатель ученического представительства, активный волонтер мероприятий День Семьи, День приграничного сотрудничества, участница городского благотворительного концерта и рождественской аллеи.
Поздравляем Дашу и желаем дальнейших успехов и стремления идти вперёд к новым победам.


20-01-2018