Narva 6. Kool

Mäng Eesti Vabariigi 100-ndaks sünnipäevaks
Mäng Eesti Vabariigi 100-ndaks sünnipäevaks
«Huvitav ……»
Teisel poolaastal jaanuaris-veebruaris toimub meie koolis 4-6 klasside õpilastele 3 mängu «Huvitav ……», mida korraldavad Narva noortekeskuse spetsialistid Tatjana Mišina ja Irina Gluhhova.
Igal mängul on oma temaatika ning see toimub interaktiivse viktoriini vormis. Kolmanda mängu ajal pidid lapsed kontrollima oma teadmisi ja nimetama tähtpäevi ja riigipühi, saama uusi teadmisi mälestusmärkide ajaloost, ära arvama mis asub suletud alal, kuulama legende ning teada saama, millistest linnadest on juttu, meenutama eesti ilukirjanduse kangelasi. Mänge hindasid positiivselt nii õpilased kui ka õpetajad ning viljakas koostöö Narva noortekeskuse ja meie kooli vahel jätkub ka edaspidi.

« Интересно о ……»
Во втором полугодии в нашей школе с января по февраль для учащихся 4-6 классов проходит 3 игра « Интересно о ……», которую проводят специалисты Нарвского молодежного центра Татьяна Мишина и Ирина Глухова.
Каждая познавательная игра имеет свою тематику и проводится в форме интерактивной викторины. Во время третьей игры ребятам предстояло проверить свои знания и назвать знаменательные даты и государственные праздники, узнать новое об истории памятников, отгадать, что находится в закрытой области, прослушать легенды и узнать о каких городах идет речь, вспомнить героев эстонских книг. Все игры положительно оценили как учащиеся, так и учителя школы, и плодотворное сотрудничество НМЦ и нашей школы продолжится в дальнейшем.
02-02-2018