Narva 6. Kool

Tutvumine õpilasesinduse tegevusega
Tutvumine õpilasesinduse tegevusega
5.septembril toimus aulas 6.-9.klasside õpilastele üritus „Tutvumine õpilasesinduse tegevusega“.
Õpilasesinduse esimees Darja Martšenkova ja esimehe asetäitja Ilona Solovjova rääkisid üksikasjalikult eelmisel õppeaastal toimnunud üritustest, aktsioonidest, projektidest ja saavutustest, samuti vastasid põhjalikult kõikide taasvalitud õpilasesinduse liikmete küsimustele:
-kuidas on ülesehitatud õpilasesinduse töö
- organisatsiooni põhieesmärgid ja - ülesanded
- kuidas saada õpilasesinduse liikmeks
-milliseid võimalusi annab õpilasesindus õpilastele
Samuti informeeriti eelseisvatest valimistest noorteparlamendi 11.koosseisu, mis toimuvad selle aasta oktoobris.
Ürituse lõpus pöördus Darja Martšenkova kõikide kohalviibijate poole 10.koosseisu parlamentääride nimel, «sellist võimalust käest lasta ei tohi, kuna sellist võimalust ei anta iga päev. Siin võib end proovile panna milleski uues, töötada erinevates tegevusvaldkondades, tutvuda uute inimestega ja saada kogemust, mis jääb teile meelde kogu eluks».

Знакомство с деятельностью УП
5 сентября для учащихся 6-9 классов в актовом зале состоялась мероприятие "Знакомство с деятельностью УП".
Председатель УП Дарья Марченкова и заместитель председателя Илона Соловьева в презентационном материале подробно рассказали о мероприятиях, акциях, проектах и достижениях, которые состоялись в прошлом учебном году, а так же подробно ответили на волнующие вопросы вновь избранных членов УП:
-как строится работа ученического представительства
- основные цели и задачи организации
- как вступить в ряды членов УП
-какие возможности дает УП ученикам
а так же информировали о предстоящих выборах в 11-й созыв молодежного парламента, которые пройдут в октябре этого года.
В заключение мероприятия Дарья Марченкова обратилась ко всем присутствующим от лица парламентария 10 созыва, « такой шанс упускать нельзя, ведь это возможность, которая предоставляется не каждый день. Здесь можно попробовать себя в чем-то новом, поработать в разных сферах деятельности, познакомиться с новыми людьми и приобрести опыт, который вы запомните на все жизнь.


05-09-2018