Narva 6. Kool

Eesti 100.sünnipäevaks pühendatud mängud
Eesti 100.sünnipäevaks pühendatud mängud
13.oktoobril käisid meie koolis külas Narva noortekeskuse spetsialistid Tatjana Mišina ja Irina Gluhhova , kes viisid läbi Eesti 100.sünnipäevaks pühendatud intellektuaalsete mängude sarja. 6. ja 7. klasside õpilastega mängiti mängu „Tunne oma kodumaad“.
Lapsed moodustasid võistkonnad ning täitsid ülesandeid heameelega, kuna teada kui mitte kõike, siis palju oma sünni- ja kodukohast, peaks igaüks. Selles väljendub austus ja armastus kodukoha vastu, väljendub inimese kultuur, tema silmaring ning intellektuaalsuse tase. Eesti – on imepärane koht, mis paneb imestama mineviku kaasakiskuva ajaloo, kultuuripärandi, looduse mitmekesisusega ja imepäraste paikadega.
Mäng kulges elavalt ning väga huvitavalt, kõik ürituses osalejad tänasid korraldajaid – huvitavate teadmiste eest, tänu millele kinnistati oma teadmisi ja saadi teada palju uut oma kodukohast.
13-10-2017