Narva 6. Kool

Tantsukeel ühendab. Язык танцев объединяет
Tantsukeel ühendab. Язык танцев объединяет
Tänu Integratsiooni Sihtasutuse toetusele sai teoks järjekordne Narva 6. Kooli sügisprojekt, millest võtsid osa Narva 6. Kooli ja eestikeelse Kambja põhikooli õpilased Tartumaalt.
Antud projekti eesmärgiks oli erineva emakeelega ja kultuuritaustaga õpilaste lõimumise edendamine läbi ühiste kultuuritegevuste. Neljapäevase festivali „Tantsukeel ühendab“ raames anti kontsert Kambja Põhikooli ja Kambja valla elanikele. Kontserdil esinesid Narva õpilased üle kümne erineva tantsunumbriga. Erinevate rahvaste tantsud võeti publiku poolt soojalt vastu. Esinemise kulminatsioon oli flesh-mob, mille organiseerisid meie õpilased. Flesh-mobist võtsid suure entusiasmiga osa kõik kohalolijad.
Projektitegevuste raames käisid õpilased ka Tartus, külastasid laulupeomuuseumi, kus tutvusid Eesti laulu-ja tantsupidude ajalooga.
Festivali viimasel päeval osalesid kõik projekti osavõtjad Vanemuise teatritunnis, kus tutvusid klassikalise tantsu ajalooga.
Projekti osalejad ja teater Vanemuine tõestasid veelkord, et tantsukeel ühendab kõiki ja on mõistetav kõikidele.

Irena Kedus
Projektijuht


Благодаря поддержке Фонда интеграции состоялся осенний проект, в котором приняли участие ученики Нарвской школы № 6 и Основной школы Камбья из Тартумаа.
Целью данного проекта являлось творческое развитие детей из разных регионов страны с различным языком обучения через совместные творческие и познавательные мероприятия.
В рамках четырехдневного фестиваля "Язык танцев объединяет" участниками проекта был дан концерт для жителей волости Камбья, в котором ребята показали более десяти различных танцевальных номеров. Костюмированные танцевальные номера разных народов мира были тепло приняты зрителями. Кульминацией выступления стал танцевальный флешмоб, организованный нашими ребятами, в котором с удовольствием приняли участие все присутствующие.
В рамках проекта ребята побывали в Тарту, посетили музей песни и танца, где познакомились с историей и традициями проведения танцевальных и песенных праздников в Эстонии.
В заключительный день фестиваля артисты из театра Ванемуйне провели мастер-класс по классическому танцу для всех участников проекта. Участники проекта и артисты из Тарту еще раз доказали, что язык танца людей объединяет и понятен абсолютно всем.

Ирена Кедус
Руководитель проекта30-09-2017