Narva 6. Kool


Kodanikupäev Alatskivil - День Гражданина в Alatskivi

25-st kuni 27. novembrini 2013 käisid Narva Kesklinna Gümnaasiumi ja Narva 6. Kooli õpilased Haridus – ja Teadusministeeriumi ning Migratsiooni ja Integratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) toetatud projekti raames Alatskivil (Tartumaa)), et viia ühiselt läbi kodanikupäevale pühendatud üritus.
Alatskivil said Narva õpilased hea võimaluse parandada oma eesti keele oskust, suhelda eakaaslastega eesti koolist.
Alatskivi keskkooli õpilased ja õpetajad võtsid narvalased külalislahkelt vastu. Projekti raames oli ette valmistatud oma kodulinna tutvustused. Muusikatunnis esitasid lapsed ühiselt eesti ja vene laule, mängisid mitmesugustel pillidel, kodanikupäeva mälumängus „Kas tunned Eestit“ näitasid õpilased häid teadmisi oma riigi ajaloo, kultuuri, ühiskonna -ja rahva traditsioonide tundmises. Peale pidulikku lõunasööki toimus meistriklass, kus kõik võisid õppida õigesti tantsima eesti rahvatantse.
Narva õpilased said Alatskivil laengu positiivseid emotsioone ja sooviksid taas osaleda taolistes integratsiooniprojektides – just need aitavad vene koolidel tõeliselt integreeruda eesti ühiskonda.


День Гражданина в Alatskivi
С 25 по 27 ноября 2013 года по проекту, поддержанному Haridus- ja Teadusministeerium и Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasustus Meie Inimese(MISA) учащиеся Narva 6.Kool и Narva Kesklinna Gümnaasium отправились в Alatskivi (Tartumaa ), для совместного проведения мероприятий, посвященных дню Гражданина. Там они получили хорошую возможность улучшить свои знания эстонского языка, пообщаться со сверстниками из эстонской школы.
Нарвитян радушно приняли учащиеся и учителя средней школы Alatskivi. В рамках проекта были подготовлены презентации о своем родном городе. На уроке музыки ребята совместно исполняли эстонские и русские песни, играли на музыкальных инструментах, а во время проведения викторины учащиеся показали хорошие знания об истории, культуре, обществе и традициях своей страны. После праздничного обеда был проведен мастер-класс, где все смогли научиться правильно исполнять эстонские народные танцы.
Нарвские учащиеся получили заряд положительных эмоций и хотели бы вновь принять участие в подобных интеграционных проектах – ведь именно они помогают учащимся русских школ действительно интегрироваться в эстонское общество.

Irena Kedus
Narva 6. Kooli õpetaja

28-11-2013