Narva 6. Kool


Elukutsepäev
Kodanikupäeva raames toimus 27.11.2014.a Narva Pähklimäe Gümnaasiumis elukutsepäev 9. klasside õpilastele.
Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril ja see on pühendatud kõigile Eestis elavatele inimestele.
Kodanikupäevaga tunnustatakse loovate, tegusate ja ettevõtlike inimeste panust Eesti ühiskonda. 2014. aasta kodanikupäeva moto on „Liikumine tugevdab maailma“, mis viitab tervislikku väärtustamist käsitlevale teema-aastale.

Ürituse eesmärgid olid:
- tutvustada kodanikupäeva tähistamise tava;
- tutvuda erinevate spordiga seotud elukutseesindajate töö ja oluga;
- kinnistada ja laiendada spordiga seotud sõnavara eesti keeles;
- jagada väljaspool õppetegevust saadud kogemusi oma eakaaslastega;
- julgustada põhikooliõpilasi esinema oma ettekannetega eesti keeles;
- väärtustada iga kodaniku panust tervislikku eluviisi.

Iga 6-liikmeline võistkonna ülesandeks oli koostada ühe spordiga seotud elukutse kohta esitlus (see oli kodune ülesanne); mõtiskleda oma panusest tervislikku eluviisi ja teha kokkuvõte elukutsepäeval kuuldust-nähtust – vastata kuuldu põhjal küsimustele.
Meie kooli esindasid 9.b klassi õpilased Polina Drozdova, Diana Potapova, Daniil Dzembak, Alekandr Osis, Mark Jesseljunas, Nikita Vasiljev (õpetaja Natalja Šubina).
Kodutööga – esitluse esitamisega – said meie kooli õpilased väga hästi hakkama, raskusi aga tekkisid kuuldu mõistmisega. Mängis oma rolli ka kogemuse puudus ja kahjuks ei võimaldanud kogutud punktide arv olla parimate hulgas.
Loodame, et see oli hea võimalus end proovile panna.

Soovime edu eesti keele õppimisel ja julgust üritustes osalemisel!

Vaata album.. Pildigalerii 2014.-15. õa - Elukutsepäev

Eesti keele õpetajate
ainekomisjon


27-11-2014