Narva 6. Kool


Projekt Keskkonnalaager
Projekt Keskkonnalaager "Ida-Virumaa looduse uurimine" (veеbruar - juuli 2014).
Looduslaagri jooksul kogutakse andmeid Ida-Virumaa ümbruse ökosüsteemidest (jõgi, mets, meri jt.).
Projekti kavas oli ettenähtud tegevuse läbiviimise erinevad vormid -õppeekskursioonid, keskkonnamängud, praktilised tegevused looduses, mille käigus looduslaagri osalejad saavad praktilised teadmisi ja oskusi loodushoiu vajaduse kohta.
Keskkkonnaalase spetsialistide juhendamisel tehtud praktilised tööd looduses tõstavad nii õpilaste huvi kui ka neid juhendavate õpetajate keskkonnahariduslikku kvalifikatsiooni ja motivatsiooni. Looduslaagri tulemuseks on kogutavate keskkonnaandmete hariduslik väärtustamine.
Õpilased saavad lisateavet Ida-Virumaa keskkonnaprobleemide iseloomust ja nende lahendamise võimalustest. Kokkuvõttes suureneb õpilaste ja õpetajate vahendusel suure hulga õpilaste (ja nende lähikondsete) keskkonnateadlikkus ning säästev ning jätkusuutlik suhtumine looduskeskkonda.
Projekt toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Vaata album.. Pildigalerii 2014.-15. õa - Projekt Keskkonnalaager "Ida-Virumaa looduse uurimine"

Tatsiana Kupratsevich
laagri kasvataja

01-07-2014