Narva 6. Kool


Äkkeküla retk
Äkkeküla retk
25.09.2014.a toimus Äkkekülas liikumisaastale pühendatud üritus 5. klasside õpilastele „LIIGU TERVISEKS!“ , mille eesmärgid olid arendada õpilastes huvi liikumise vastu, arendada õpilaste eesti keele oskust ja keeleteadmisi, kinnistada loodusõpetuse tundides saadud teadmisi, arendada klassiväliseks ürituseks valmistumise kaudu sotsiaalset ning väärtus-, suhtlus- ja ettevõtlikkuspädevust ning õuesõppe kaudu tutvustada liikumisvõimalusi väljaspool kooli.
Meie kooli esindasid 5. a klassi õpilased Jana Pavlova, Stepan Bulavkin, Nikita Jakovlev, Ilona Solovieva, Polina Vinogradova, Viktorija Rudakova, Anastassia Paevshchik ja õpetaja Natalja Šubina.
Ilmaga on vedanud ja kõik osalejad said nautida nii loodust ja värsket õhku kui ka haaravat võistlust.
Osalejad said ka magusaid auhindu.

Natalja Šubina
õpetaj


25-09-2014