Narva 6. Kool


Muusika ühendabMuusika on meie tõeline sõber, kes saadab meid nii rõõmus kui ka kurbuses.
Õpetada väikest inimest mõistma ja armastama muusikat – on tähtis ülesanne. Narva 6.kooli projekt „Muusika ühendab“ oli ellu kutsutud, et leida muusika abil tee ühise loomingu ning vastastikuse mõistmise juurde. Projekt sai finantstoetuse Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutustest Meie Inimesed.
Augustikuu lõpus käisid Narva 6.kooli 35 pedagoogi õppereisil Põlvamaal: tutvuti eesti laulude ja tantsudega, nähti oma silmaga ära Cantervilla loss, kus igal suvel toimub kooli keelelaager, arutati eestikeelsete laulude ja mängude kasutamise võimalust õppeprotsessis.
September oli rikas sündmuste poolest: muusikakoolide kasvandike kontserdid, rahvakultuuri ühenduste visiidid, osalemine folklooransambli „Suprjadki“ programmis… Uued tutvused ning muljed kajastusid presentatsioonis „Multikultuurne Narva“, mille koostasid ja viisid läbi 8A klassi õpilased.
Narva Muusikakooli õpetajad korraldasid ja viisid läbi alg- ja põhikooli õpilastele loengute-kontsertide sarja. Oleme väga tänulikud pedagoogidele O.Gedvilile ning B.Paršinile selle haruldase võimaluse eest näha nende „muusika kööki“ ning tutvuda lähemalt muusikainstrumentidega. Tõeliseks avastuseks oli vanemate õpilaste jaoks tutvumine Laste Sümfooniaorkestriga. Mitu päeva džässirütmis tagasid erilise meeleolu, mis kajastus laste joonistustes teemal „Muusika värvid“. Selle ürituse korraldas ja viis suurepäraselt läbi klassivälise töö organisaator V.Aleksejeva.
Algkooli õpilased osalesid samuti „Muusikaliste joonistuste“ konkursil, ja isegi nii aktiivselt, et nende joonistused mahtusid vaevalt ära KM „Rugodiv“ suure saali seintele. Tahaks tänada õpetaja N.Rjabkovat ning noorimate õpilaste vanemaid abi eest sõnade ja tegudega!

Harmooniat otsides
Oktoobri lõpus sõitsid 5-6 klasside õpilased kahe bussiga Oru parki kuldset sügist nautima. Igal meeskonnal neljast oli vaja kaarti kasutades leida pargist muusikainstrumendid ning luua oma orkester. Võistluses võitsid kõige kogenumad osalejad, kuid ka uued näitasid end suurepäraselt. Eredaks sündmuseks sai galakontsert KM „Rugodiv“, mille valmistas ette muusikaõpetaja J.Polštšikova ning klassivälise töö organisaator V.Aleksejeva. laval vahetusid lauljad, tantsijad ja muusikud Eesti Gümnaasiumist, Vanalinna Riigikoolist, Muusikakoolist, esinesid meie partnerid Saverna põhikoolist, rahvakultuuri ühingu Sogdiana tantsijad. Finaalakordiks oli laul „Kõik on tore!“ algkooli õpilaste esituses, kes laulsid laval ja saalis üheaegselt. Projekt aitas tõepoolest ühendada täiskasvanute pingutusi ning laste entusiasmi, meistrite kogemusi ning noorte esinejate annet, pedagoogide teadmisi ning õpilaste teadmiste himu. Ning kõikides projekti üritustes tundus loomulikuna kakskeelsuse olemasolu: nimed ning nimetused, tekstid ja kirjeldused, sedelid ja ülesanded ning loomulikult laulud eesti keeles aitasid lastel astuda veel mitu kindlat sammu lõimumise teel.

Jelena Suhhotina
Projekti koordinaator30-10-2015