Narva 6. Kool


Austatud õpilased ja lapsevanemad!
Kui tegelikult toimiva välisõhu temperatuur (reaalne temperatuur koolipäeva hommikul kell 06.00 www.emhi.ee andmetel arvestades lisaks tuule-külma indeksi tabelit www.terviseamet.ee) on miinus 20ºC ja madalam, siis jääb õppetöö ära 1.-6. klassi õpilastel, miinus 25ºC ja madalama tegelikult toimiva õhutemperatuuri juures jääb õppetöö ära ka 7.-9. klassi õpilastel. Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud põhikooli õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi. Kehalise kasvatuse tunnid võivad toimuda 1.-6. klassi õpilastele õues, kui tegelikult toimiva välisõhu temperatuur on kuni miinus 10ºC ja 7.-9. klassi õpilastel, kui tegelikult toimiva välisõhu temperatuur on kuni miinus 15ºC. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

Если температура воздуха на улице ниже, чем –20ºC (данные нашего региона следует уточнять на интернет-странице www.emhi.ee, так же учитывая таблицу индексов холода ветра www.terviseamet.ee), то учебная работа отменяется у учащихся 1–6 классов, при температуре –25ºC и ниже учебная работа отменяется у учащихся 7 – 9 классов. Несмотря на низкую температуру воздуха для пришедших в школу учеников организовывают различные мероприятия до появления возможности отправки их домой. У учащихся 1–6 классов не проводятся зимой на улице уроки физической культуры, если температура воздуха ниже –10ºC, у учащихся 7–9 классов – если температура воздуха ниже –15ºC или если скорость ветра более 8 м/с.

01-11-2015