Narva 6. Kool


Emakeelepäev
Emakeelepäev
Juba 20 aastat tähistatakse Eestis emakeelepäeva 14.märtsil, luuletaja Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäeval.
Aastal 1999 sai päev riiklikuks tähtpäevaks. Eestis on nüüd saanud tavaks sel päeval kirjutada E-etteütlust.
Ka meie koolis toimusid sel päeval erinevad üritused emakeelepäeva puhul. Teise ja kolmanda astme õpilased kirjutasid samuti etteütlust, kontrollimaks oma kirjaoskust. Klassides loeti ette eesti luuletajate värsse, mõistatati ristsõnu ja vaadati mitmeid filme. Aulas toimus pidulik üritus emakeelepäeva auks.
Selle korraldasid 5A ja 7A klassi õpilased, kes ka aktiivselt võtsid osa üritusest.
Kõlasid eestikeelsed laulud, lõbusad luuletused, tantsiti eesti rahvatantse.

S.Sirnask
Eesti keele õpetaja14-03-2016