Narva 6. Kool


Keele ja kultuurilaager Savernas - Языковой молодежный лагерь в Саверна
Keele ja kultuurilaager Savernas
Tänu Integratsiooni ja Migratsiooni fondi Meie inimesed ja Eesti Vabariigi kultuuriministeeriumi toetusele veetsid Narva 6. Kooli ja Narva Eesti Gümnaasiumi õpilased toreda nädala eesti keele ja kultuuri tutvustamise laagris Savernas.
Projekti eesmärgiks oli tutvuda eesti rahva ajaloo, kultuuri ja elu-oluga, samuti anda vene emakeelega õpilastele võimalus suhelda eakaaslastega, kelle emakeel on eesti keel ning parandada seega oma eesti keele oskust. Suvine noortelaager Savernas on saanud juba traditsiooniks, seda korraldatakse juba 10 aastat tänu õpetajatest entusiastidele, kes tegelevad projektitegevustega.
Mitmed lapsed olid laagris esmakordselt . Elada laagris, kus oli huvitav tegevusprogramm ja tihe päevakava, oli väga huvitav. Õpilased külastasid Tartu Ülikooli loodusmuuseumi, käisid Pikajärve mõisas, kus praegu on ajaloomuuseum ja suur laste mängumaa. Eriti põnev ja kasulik oli õppekäik Eesti maanteemuuseumi, kus tutvuti teede rajamisega, sõideti elektriautodega ning õpiti liiklusohutust põnevate atraktsioonide abil.
Kõige toredam oli aga kindlasti igapäevane laagrielu suures ilusas kolmekordses majas looduskaunis kohas, mis oli täielikult laagri käsutuses. Iga päev tegelesid laagrilised eesti keelega, ülejäänud aeg kulus spordiga tegelemisele, mängudele ja loomingulistele konkurssidele.
Õpilaste tagasiside näitas, et neile meeldis praktiliselt kõik. Kahju ainult, et see tore nädal möödus nii kiiresti. Oleks tahtnud veel kauem nautida kohalikku loodust, sõbralikku atmosfääri laagris ja pikendada lõbusalt ja kasulikult koolivaheaja viimaseid päevi. Nüüd ootavad õpilased kannatamatult võimalusi osaleda järjekordses integratsiooniprojektis.

Языковой молодежный лагерь в Саверна
Благодаря поддержке Фонда Интеграции и Миграции «Наши Люди» и Министерства Культуры с 16-го по 22-е августа учащиеся из Нарвской 6-ой школы и Нарвской эстонской гимназии провели неделю в интеграционном лагере на юге Эстонии в Саверна. Целью проекта было ознакомление ребят с культурой, историей, бытом эстонского народа, а также дать возможность детям, родным языком которых, является русский, общаться с эстоноязычными детьми и улучшить знания эстонского языка. Молодежный летний лагерь для учащихся Нарвской 6-ой школы давно стал традиционным, так как проводится уже около 10 лет, благодаря энтузиазму педагогов из сплоченной команды, занимающейся проектной деятельностью, таких как Ирена Кедус и Марет Аннук.
Для многих побывать в подобном лагере приходилось впервые. Жизнь по строгому распорядку с насыщенной программой была очень увлекательна. Ребятам представилась возможность посетить Музей природы в Тарту, старинную мызу Пикаярьве, на которой сейчас располагается исторический комплекс и большой парк развлечений, совершать прогулки по окрестностям с необычным для наших мест холмистым ландшафтом. Весьма запоминающейся оказалась экскурсия в Музей дорог, где ребята ознакомились с историей строительства дорог и, кроме прочего, самостоятельно катались на мини – машинах, а также участвовали в познавательных, с точки зрения безопасности поведения в дорожном движении, аттракционах.
Но самым необычным событием для многих ребят стала сама жизнь в большом, красивом, трехэтажном доме, который находится в живописном месте и был полностью отдан под лагерь. Каждый день участники проекта занимались эстонским языком, остальное время посвящали занимательным творческим конкурсам, играм, развлечениям и спортивным мероприятиям.
По отзывам ребят, им понравилось практически всё. Жалко очень, что великолепная неделя в конце лета пролетела слишком быстро. Хотелось бы еще дольше наслаждаться дивной местной природой, дружной атмосферой лагеря и продлить восхитительные дни благотворно проведенных летних каникул. Теперь ребята с нетерпением ждут следующего лета и приложат максимум усилий, чтобы добиться права участвовать в очередном интеграционном проекте Нарвской 6-ой школы.


30-08-2016