Narva 6. Kool


Rahvusvaheline Valge Kepi Päev
Rahvusvaheline Valge Kepi Päev
17.novembril toimus 7-9 klasside õpilastele Rahvusvahelise Valge Kepi Päevale pühendatud üritus. Valge Kepp on nägemispuudega inimese sümbol kogu maailmas. See üritus ei ole pidu. See on omamoodi märk, et tuletada ühiskonnale meelde meie kõrval elavatest piiratud füüsiliste võimetega inimestest, nende abistamisest ja solidaarsusest.
Aulasse tulid mõned õpilased paarides: üks laps „juht”, ja teine – „pime”. „Juht” võtab „pimedalt” käest kinni ning nad vaikides lähevad oma kohale. See harjutus annab võimaluse tajuda enda abitust, usaldust ja usaldamatust „juhi” suhtes, vastutust teise inimese turvalisuse eest.
Lapsed jagasid aistinguid, mida nad tundsid „pimeda” rollis olles ning millised tunded neis tekkisid. Ürituse käigus räägiti õpilastele mitme tuntud inimese elust, kelle jaoks puue ei olnud takistuseks peamise eesmärgi saavutamisel nende elus. Samuti kuulasid õpilased muusikakompositsioone ja vaatasid esitlust.


17-11-2016