Narva 6. Kool


Koolivaheaeg kultuuriradadel. Дорогами культуры в школьные каникулы.
Koolivaheaeg kultuuriradadel
Tänu Integratsiooni ja Migratsiooni fondile Meie Inimesed ja Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumile osalesid Narva 6. Kooli ja Narva Eesti Gümnaasiumi õpilased sügisesel koolivaheajal projektis, mille eesmärgiks oli tutvumine eesti keele ja kultuuriga. Projekt kestis seitse päeva, 22. oktoobrist 28. oktoobrini.
Elutingimused mugavas Relvo Sport motellis Saverna külas Põlvamaal olid kõrgel tasemel: mugavad ja puhtad toad, suurepärane toit, palju võimalusi tegeleda sportlike ja loominguliste tegevustega.
Projekti raames käisime Friedrich Reinhold Kreutzwldi memoriaalmuuseumis Võru linnas ja Eesti rahva muuseumis Tartus. Kõik ekskursioonid olid väga huvitavad ja õpetlikud.
Muljet avaldas Kambja põhikooli külastus Tartumaal, kus meid võttis vastu meie projekti ühtse pedagoogilise kollektiivi liige Saidi Tammeorg, Kambja valla kultuuritöö juht. Kaasaegses, tehnika viimase sõna järgi sisustatud aulas mängisime tema juhtimisel lõbusaid mänge. Kõikide projekti osalejate nimel sooviksime tänada projektis osalenud õpetajaid, samuti Narva 6. Kooli direktorit Jelizaveta Tšertovat, kes toetas antud projekti elluviimist. Samuti ei saa jätta nimetamata teisi inimesi, tänu kellele sai teoks see meeldejääv projekt: motelli personali, bussijuhte, ekskursijoonijuhte, Kambja põhikooli töötajaid.
Selle koolivaheajanädala jooksul saime hindamatu suhtluskogemuse, uusi sõpru ja palju uusi muljeid. Loodame, et antud projekt ei jää viimaseks, ja me saame veelgi sügavamalt tundma õppida Eesti ajalugu, keelt ja kultuuri.

Darja Poljakova
Dmitri Skvortsov

9.a klassi õpilased


Дорогами культуры в школьные каникулы.
Благодаря поддержке Фонда Интеграции и Миграции «Наши Люди» и Министерства Культуры на осенних каникулах ученики Нарвской 6-ой школы и Нарвской Эстонской гимназии учавствовали в проекте, целью которого было знакомство с Эстонской культурой и языком. Проект длился 7 дней, с 22.10 по 28.10. 2016 года.
Условия для проживания в уютном мотеле, близ населенного пункта Саверна (Пыльвамаа), были на высшем уровне: комнаты уютные и чистые, питание отличное, много возможностей для занятий творчеством и спортом.
Мы побывали в мемориальном музее Фридриха Рейнхольда Крейцвальда, в городе Выру, в городе Тарту - в эстонском национальном музее. Все экскурсии были очень интересны и познавательны.
Впечатлило посещение школы, находящейся в посёлке Камбья (Тартумаа), где нас встречала постоянный член сплоченного педагогического коллектива нашего проекта Сайди Таммеорг - заведующая отделом культуры волости Камбья. В современном, оборудованном по последнему слову техники актовом зале с нами провели веселые игровые мероприятия.
От лица всех участников мы бы хотели поблагодарить педагогов, участвовавших в проекте, а также директора Нарвской 6-ой школы Елизавету Николаевну Чертову, оказавшую поддержку в реализации данного проекта. Нельзя не отметить и вклад людей, которые сделали этот проект таким запоминающимся: персонал мотеля, водителей автобусов, экскурсоводов, работников общеобразовательной школы в Камбья.
За эту неделю мы приобрели бесценный коммуникативный опыт, новых друзей и множество впечатлений. Надеемся, что это был не последний проект, и мы сможем еще глубже изучить историю и культуру Эстонии!

Дарья Полякова
Дмитрий Скворцов

ученики 9а класса28-10-2016