Narva 6. Kool


Sõnastike ja entsüklopeediate päev
Sõnastike ja entsüklopeediate päev
22. novembril toimus meie koolis sõnastike ja entsüklopeediate päev.
Emakeele tundide ajal said õpilased tutvuda Vladimir Dali elu ja tegevustega Eestis ning õpingutega Tartu Ülikoolis.
Õpilasmeeskonnad vastasid viktoriini küsimustele, tegid ristsõnu, töötasid erinevate sõnaraamatutega nn õigekeelsus-, ortograafia-, fraseoloogia-, sünonüümide- ning antonüümide sõnaraamatutega. 6a, 6c ja 8a klassi õpilased said teatmike ja entsüklopeediate kasutamise kogemusi praktilistes töödes nn referaatide ja loovtööde kirjutamisel.

Tereza Filippova
vene keele ja kirjanduse õpetaja


22-11-2016