Narva 6. Kool


Kas Sa tunned inimõiguseid?
Kas Sa tunned inimõiguseid?
Üritus toimus 27.jaanuaril MTÜ Mondo „Globaliseeruva hariduse“ projekti raames.
Koolitusel osalejad olid 9a klassi õpilased. Koolituse eesmärk: kinnistada õpilaste teadmisi inimõiguste olemuse ning põlvkondade kohta, kujundada arusaama, et pole olemas vähem või rohkem tähtsaid õigusi, kõik inimõigused on tähtsad ning neid peab võrdselt järgima; kujundada ettekujutust inimõiguste rahvusvahelise kaitse mehhanismidest; kasvatada õiguskultuuri, mis soodustab aktiivse kodanikupositsiooni kujundamist.
Koolituse ajal anti lastele järgmised ülesanded:
- panna kirja viis nende jaoks kõige tähtsamat õigust;
- diskussioon klassis ning võrdlus ülddeklaratsioonis sätestatud inimõigustega;
- dokumentaalfilmi „Sonita“ vaatamine, mille eesmärgiks on – Afganistanis inimeste vajaduste teemale häälestumine.
- ühine vastuste otsimine küsimustele ning filmi arutelu.
Laste tagasiside põhjal oli koolitus huvitav, sest oskus selgitada, kuidas me mõistame „inimõiguste“ mõistet; teada inimõiguste klassifikatsiooni; arendada avaliku esinemise oskuseid, grupitöö oskust – kõik see on tähtis õpitava materjali piiride laiendamiseks ning teadmiste praktikas kasutamiseks.

Täname kõiki koolitusel osalejaid koostöö eest ning ootame järgmist kohtumist veebruarikuus.


27-01-2017