Narva 6. Kool


Päästmine veekogudel
Päästmine veekogudel
Kuidas mitte sattuda erakorralisse olukorda, mida teha kui olete hätta sattunud, kuidas aidata veekogudel kannatanuid – vastuseid nendele küsimustele peaks teadma iga inimene juba lapsepõlvest peale.
Nii toimus 1.veebruaril meie koolis 1-, 2- ja 3-ndate klasside õpilastele õppetund teemal „Päästmine veekogudel“. Ohutuse tunni viis läbi Päästeameti spetsialist Maila Leete. Poisid ja tüdrukud vastasid aktiivselt küsimustele, õppisid huviga tundma käitumise reegleid veekogudel, uppujate päästmise võtteid, esmaabi osutamist ning ohutuse nõudeid massisupluste ajal.
Samuti esitati aktuaalseid küsimusi talvise aja kohta, millal on lubatud uisutada ja jääle minna. Loodame, et lapsed hakkavad kõiki saadud teadmisi kõrvalekaldumatult järgima ning seetõttu väheneb ka õnnetusjuhtumite arv meie riigis.


02-02-2017