Narva 6. Kool


Koostöö Narva Noortekeskusega
Koostöö Narva Noortekeskusega
Täpselt aasta on jäänud meie riigi sajandijuubeli pidustusteni ning Narva Noortekeskus valmistas ette neljast mängust koosneva sarja, mille käigus 5-6 klasside õpilased saavad kontrollida ja omandada uusi teadmisi Eestis toodetavast toodangust, Eesti loodusest ja ajaloost.
Esimene mäng toimus 17.aprillil 6a klassi õpilastele. Lapsed osalesid viktoriinis, seejärel jagunesid 5 võistkonnaks ning grupitöö käigus pidid täitma 7 ülesannet, seejärel välja mõtlema ning etendama muinasjutu või muistendi Eestis toodetavatest ja saadavatest kaupadest.
Püstitatud ülesannetega said õpilased kiiresti hakkama ning said selle eest ka magusad auhinnad.

Täname Narva Noortekeskuse spetsialiste Irina Gluhhovat ning Tatjana Mišinat tähtsa, vajaliku ja huvitava ürituse eest ning loodame edaspidisele viljakale koostööle!


17-04-2017