Narva 6. Kool

Ringid 2014-2015
 • Ringid 2014-2015. õa
  • Art –stuudio 7.-9.kl.
  • Ringijuht Tatjana Sonina
   Ringi tööaeg ja -koht Esmaspäev (nr 35 )
   15.50-16.35
   Neljapäev
   14.00-14.45
   15.50-16.35
   Vanuse rühm 5.-9. kl
   Tegevuse eesmärgid Kujundliku mõtlemise, fantaasia, mõttekujutuse, nägemismälu ning loomingulise potentsiaali arendamine.
   Ringitegevuse kirjeldus Praktilised tunnid koolis (erinevad joonistamis-tehnikad), lastejoonistuste väljapanekud koolis, näituste korraldamine ja osavõtt näitustest nii koolis kui ka väljaspool kooli (näiteks, Kreenholmi raamatukogu), näituste külastamine.
   Oodatud tulemused Loominguliste oskuste, enesekindluse arenemine, silmaringi laienemine; elutunnetus läbi loomingu prisma. Huvitavate joonistamistehnikate omandamine. Oskus oma tööd kujundada ja valida töid näituste jaoks.
  • Muusika stuudio
  • Ringijuht Julia Polštšikova
   Ringi tööaeg ja -koht Reede (nr 36 )
   13.00-13.45
   Vanuse rühm 1.-9. kl
   Tegevuse eesmärgid Etteastete ja kontserdipalade ettevalmistamine. Harjutamine esinemiseks vanemate koosolekutel, kooli- ning koolivälistel üritustel ja kontsertidel.
   Ringitegevuse kirjeldus Esinemiseks ettevalmistumisel arenevad laste lauluoskused ja individuaalsed oskused, laste loomepotentsiaal, artistlikkus, oskus laval liikuda ja ilmekalt esitada muusikapalasid.
   Oodatud tulemused Ring Muusika – stuudio annab lastele võimaluse oma jõud proovile panna ja täiendada laulusolistina või rühmaettekandes (laulukunstis soolo- või rühmaettekandes).
   Презентация кружка
  • Inglise keel 2. kl
  • Ringijuht Nadežda Taits
   Ringi tööaeg ja -koht Reede (nr 21 )
   13.00-13.45
   Vanuse rühm 2. kl
   Tegevuse eesmärgid Inglise kõnekeele õppimine, kõnelemisoskuste kujundamine ja arendamine.
   Ringitegevuse kirjeldus Mänguline õppevorm tunnis. Esimesel poolaastal arendatakse hääldusoskust, dialoogilise ja monoloogilise kõne oskust, mälu ja suulist kõnelemisoskust läbi luuletuste, lisusalmide, laulude, kahekõnede, vanasõnade, riimide õppimise. Teisel poolaastal erinevate tekstide ja harjutuste abil arendatakse lugemistehnikat ja kõnelemisoskust.
   Oodatud tulemused Laps
   -on aktiivne tunnetuslikus tegevuses;
   -on valmis erinevateks töövormideks;
   -on valmis koostööks teiste inimestega;
   - oskab kontakti luua ja suhelda.
   Презентация кружка
  • Inglise keel 6.-8. kl
  • Ringijuht Alina Malkus
   Ringi tööaeg ja -koht Laupäeviti (nr 21 )
   2 tundi
   Vanuse rühm 6. -8.kl
   Tegevuse eesmärgid Inglise kõnekeele õppimine, kõnelemisoskuste kujundamine ja arendamine.
   Ringitegevuse kirjeldus Mänguline õppevorm tunnis. Esimesel poolaastal arendatakse hääldusoskust, dialoogilise ja monoloogilise kõne oskust, mälu ja suulist kõnelemisoskust läbi luuletuste, lisusalmide, laulude, kahekõnede, vanasõnade, riimide õppimise. Teisel poolaastal erinevate tekstide ja harjutuste abil arendatakse lugemistehnikat ja kõnelemisoskust.
   Oodatud tulemused Laps
   -on aktiivne tunnetuslikus tegevuses;
   -on valmis erinevateks töövormideks;
   -on valmis koostööks teiste inimestega;
   - oskab kontakti luua ja suhelda.
  • Kuldsed käed
  • Ringijuht Ljudmila Ranneva
   Ringi tööaeg ja -koht Teisipäev
   Kolmapäev
   Reede
   08.05-08.50
   Vanuse rühm 1. -3.kl
   Tegevuse eesmärgid Koolilaste loominguvõimete ja esteetilise maitse kasvatamine, ettekujutuse kujundamine dekoratiiv-rakenduskunstist.
   Ringitegevuse kirjeldus Lekaalide valmistamine ja pehmete mänguasjade meisterdamine niitidest ja riiest (õmblemine).
   Oodatud tulemused Iseseisev mänguasjade meisterdamine.
   Презентация кружка
  • Lavakunst
  • Ringijuht Natalja Lessina
   Ringi tööaeg ja -koht nr 28
   08.05-08.50
   Teisipäev
   Neljapäev
   Reede
   13.00-13.45
   Reede
   Vanuse rühm 1.b,2.b,2.c3.c 4.c,6.b kõnepuudega klassid
   Tegevuse eesmärgid Lapse vaimse, intellektuaalse ja emotsionaalse tegevuse sfääride arendamine.
   Ringitegevuse kirjeldus Deklamatsioon, rütmika, tants, pantomiim, paaristöö, rühmatöö, heuristiline keskustelu, jutustamine, ümberjutustamine, mäng.
   Oodatud tulemused Kaasaegse tantsu lavastamine näitekunsti elementidega. Avalikud sõnavõtud.
   Презентация кружка
  • Oraatori kunst
  • Ringijuht Anton Ossipovski
   Ringi tööaeg ja -koht Kolmapäev
   08.05-08.50
   14.00-14.45
   Reede
   15.00-15.45
   Vanuse rühm 7.-9. kl
   Tegevuse eesmärgid Õpetada ringiliikmeid selgelt ja kombekohaselt väljendama oma mõtteid, vältides kõnevigu. Avardada silmaringi ja süstematiseerida selle kasutamise riistasid. Määratleda kõlblus- ja väärtusnormid, mis on kombekohased kaasaegses ühiskonnas
   Ringitegevuse kirjeldus Meetodid:
   - argumentide otsimine kasutades klassikalisi skeeme;
   - argumenteerimise koostamine klassikaliste struktuuride järgi;
   -kõnede ja etteastete koostamine;
   - videomaterjalide demonstreerimine ja klassikaliste keiside analüüs;
   - avalikud esinemised;
   - klassikalised ettevalmistamise meetodid;
   - esinemised personaalsete etteastete ja debaatide raames K. Popperi formaadis.
   Oodatud tulemused - õpilase mõtlemise struktureerimine; silmaringi laiendamine erinevates valdkondades:
   - poliitikas, sotsioloogias, rahvusvahelistes suhetes, jne;
   - areneb oskus sõnastada oma mõtteid kiiresti ja ilma kõnevigadeta;
   - areneb oskus esitatud info analüüsida ja kõrvutada;
   - areneb avaliku esinemise, esitlemise ja diskuteerimise oskus.
   Презентация кружка
  • Huvitav saksa keel
  • Ringijuht Jelena Suhhotina
   Ringi tööaeg ja -koht nr 7
   Teisipäev
   Neljapäev
   15.00-15.45
   15.50-16.35
   Vanuse rühm 7.-9. kl
   Tegevuse eesmärgid Tutvustada õpilastele saksakeelsete riikide ajalugu, kultuuri eripärasusi ja tavasid. Kasvatada tolerantset suhtumist eri rahvusest inimestesse, nende usku ja tavadesse. Jätkata tutvumist saksa folklooriga muinasjuttude, rahva- ja lastelaulude ning lisusalmide näitel.
   Ringitegevuse kirjeldus Vastava temaatikaga õppefilmide vaatamine, õpetliku kirjanduse lugemine, eesmärgipärane otsingutegevus internetis, refereerimine, presentatsioonide tegemine erinevatel teemadel, mis on seotud tähtpäevadega.
   Oodatud tulemused Õpilased omavad ettekujutust saksakeelsete riikide rollist kaasaegses Euroopas ja maailmas, mõistavad sakslaste kultuuri eripära, oskavad rääkida põhilistest traditsioonidest, tavadest ja kommetest, mis on levinud Saksamaa territooriumil. Õpilased on tolerantsed saksakeelsete riikide rahva ja ka teiste rahvaste suhtes. Õpilased teavad mõnede kuulsate muinasjuttude, laulude, lisusalmide sisu saksa keeles.
   Презентация кружка
  • Huvitav soome keel ja kultuur
  • Ringijuht Szilard Toth
   Ringi tööaeg ja -koht nr 4
   Neljapäev
   15.50-16.35
   Vanuse rühm 7.-9. kl
   Tegevuse eesmärgid Tutvustada õpilastele soomekeelsete riikide ajalugu, kultuuri eripärasusi ja tavasid. Kasvatada tolerantset suhtumist eri rahvusest inimestesse, nende usku ja tavadesse. Jätkata tutvumist soome folklooriga muinasjuttude, rahva- ja lastelaulude ning lisusalmide näitel.
   Ringitegevuse kirjeldus Vastava temaatikaga õppefilmide vaatamine, õpetliku kirjanduse lugemine, eesmärgipärane otsingutegevus internetis, refereerimine, presentatsioonide tegemine erinevatel teemadel, mis on seotud tähtpäevadega.
   Oodatud tulemused Õpilased omavad ettekujutust soomekeelsete riikide rollist kaasaegses Euroopas ja maailmas, mõistavad sakslaste kultuuri eripära, oskavad rääkida põhilistest traditsioonidest, tavadest ja kommetest, mis on levinud Soome territooriumil. Õpilased on tolerantsed soomekeelsete riikide rahva ja ka teiste rahvaste suhtes. Õpilased teavad mõnede kuulsate muinasjuttude, laulude, lisusalmide sisu soome keeles.
  • Logorütmika
  • Ringijuht Natalja Mikenina
   Ringi tööaeg ja -koht nr 19
   Teisipäev
   08.05-08.50
   Neljapäev
   08.05-08.50
   12.00-12.45
   Reede
   12.00-12.45
   Vanuse rühm 1.b, 2.b, 2c, 3.c
   Tegevuse eesmärgid Arendada laste kõne- ja artikulatsiooniaparaati ning oskust oma liigutusi koordineerida.
   Ringitegevuse kirjeldus Lihtsamad sõrme- ja labakäeharjutused erinevas rütmilises järjepidevuses, korrigeerimistunnid.
   Oodatud tulemused Kõnelemis-, mõtlemis- ja motoorsete protsesside paranemine.
   Презентация кружка
  • Loovtegevus meie elus
  • Ringijuht Irena Kedus
   Ringi tööaeg ja -koht nr 38
   Teisipäev
   08.05-08.50
   Vanuse rühm 4.- 9. kl
   Tegevuse eesmärgid Loovuse arendamine, oskus mõelda kreatiivselt, individuaalsuse arendamine, maitse kujundamine. Fantaasia ja ideede realiseerimise oskuse arendamine.
   Ringitegevuse kirjeldus Võimalus anda vanadele asjadele uus elu, luua kreatiivseid asju, omandada laua serveerimise oskused, omandada etiketi alused.
   Oodatud tulemused Uue kollektsiooni loomine. Uute oskuste ja seisukohtade kujundamine.
   Презентация кружка
  • Spordi mängud
  • Ringijuht Svetlana Ossipovskaja
   Vladimir Tšelepis
   Ringi tööaeg ja -koht võimla
   Kolmapäev
   15.00-15.45
   Vanuse rühm 5.- 9. kl
   Tegevuse eesmärgid Õpilaste ettevalmistamine ülelinnalisteks spordivõistlusteks erinevatel spordialadel.
   Ringitegevuse kirjeldus Tervisliku eluviisi järgimine.
   Oodatud tulemused Füüsilise vormi ja motoorika arendamine.
  • Suur tennis
  • Ringijuht Svetlana Ossipovskaja
   Ringi tööaeg ja -koht võimla
   Kolmapäev
   13.00-13.45
   Neljapäev
   08.05-08.50
   Vanuse rühm 1.- 3. kl
   Tegevuse eesmärgid Füüsilise aktiivsuse arendamine, tennise algoskuste arendamine.
   Ringitegevuse kirjeldus Tervisliku eluviisi järgimine.
   Oodatud tulemused Füüsilise vormi ja motoorika arendamine.
   Презентация кружка
  • Informaatika/infotehnoloogia
  • Ringijuht Olga Skripkina
   Ringi tööaeg ja -koht nr 24
   Esmaspäev
   08.05-08.50
   Teisipäev
   08.05-08.50
   Kolmapäev
   15.50-16.35
   Vanuse rühm 9. kl
   Tegevuse eesmärgid Õppida korrektselt vormistama dokumente ja uurimustööde ning loominguliste tööde arvutiesitlusi
   Ringitegevuse kirjeldus Töö MS Wordi tekstiredaktoris, MS Painti graafilises redaktoris ja Power Pointi presentatsioonide redaktoris.
   Oodatud tulemused Oskus korrektselt vormistada elektroonilisi dokumente ja presentatsioone.
   Презентация кружка
  • Majandusõpetus ja kooli firmad
  • Ringijuht Svetlana Gamzina
   Natalja Tšistjakova
   Ringi tööaeg ja -koht nr 15
   Esmaspäev
   08.05-08.50
   Vanuse rühm 1. kl
   Tegevuse eesmärgid Tutvumine majanduse ja ettevõtluse alustega.
   Ringitegevuse kirjeldus Õpilasfirmade tegevus.
   Oodatud tulemused Õpilased õpivad tundma majanduse aluseid ja ettevõtluse praktilisi oskusi, meeskonnatööd, suhtlemist ja organiseeritust.
   Презентация кружка
  • Majandusõpetus ja kooli firmad
  • Ringijuht Irina Gomzjakova
   Ringi tööaeg ja -koht nr 40
   Teisipäev
   08.05-08.50
   15.00-15.45
   Kolmapäev
   15.00-15.45
   Vanuse rühm 4. -6. kl
   Tegevuse eesmärgid Tutvumine majanduse ja ettevõtluse alustega.
   Ringitegevuse kirjeldus Õpilasfirmade tegevus.
   Oodatud tulemused Õpilased õpivad tundma majanduse aluseid ja ettevõtluse praktilisi oskusi, meeskonnatööd, suhtlemist ja organiseeritust.
   Презентация кружка
  • Miksike
  • Ringijuht Olga Skripkina
   Natalja Rjabkova
   Ringi tööaeg ja -koht nr 24
   Esmaspäev
   08.05-08.50
   Teisipäev
   08.05-08.50
   Kolmapäev
   15.50-16.35
   Kolmapäev
   12.00-12.45
   Reede
   12.00-12.45
   Vanuse rühm 1.-5. kl
   Tegevuse eesmärgid Proovida uusi õppetegevuse vorme.
   Ringitegevuse kirjeldus Iseseisev töö õpikeskkonnas «Miksike».
   Oodatud tulemused Tähelepanu ning peastarvutamise oskuse arenemine.
   Презентация кружка