Narva 6. Kool

Dokumendideregister
Alates 1. jaanuarist 2024 tagatakse juurdepääs Narva 6. Koolis registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, Narva linna dokumendiregistri avaliku vaade kaudu.
Narva 6. Kooli dokumentide otsimiseks tuleb otsinguväljas “Üksus” valida asutuse nimetuse. Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.