Narva 6. Kool

Riiklik jarelevalve
Riiklik jarelevalve

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus-ja Teadusministeerium.
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-mail:hm@hm.ee