Narva 6. Kool

Vaba vakants
Narva 6. Koolis 2024.-2025.õa on olemas järgmised vakantsed töökohad:

1. klassi klassiõpetaja eesti keeles õpetamiseks
– täiskoormus
4. klassi klassiõpetaja eesti keeles õpetamiseks – täiskoormus

Klassiõpetaja – täiskoormus
Eesti keele õpetaja – täiskoormus
Inglise keele õpetaja – täiskoormus
Bioloogiaõpetaja – täiskoormus
Ajalooõpetaja - täiskoormus
Matemaatikaõpetaja – täiskoormus
Vene keele ja kirjanduse õpetaja – täiskoormus
Kehalise kasvatuse õpetaja – täiskoormus
Muusikaõpetaja – täiskoormus
Tehnoloogiaõpetaja – täiskoormus
Kunstiõpetaja – täiskoormus
Eripedagoog – 0,5 ametikohta
Logopeed – 0,5 ametikohta
Koolipsühholoog – 0,5 ametikohta

Tööle asumise aeg: 01.09.2024.a

Nõutav kvalifikatsioon: kvalifikatsiooni vastavus kehtestatud nõuetele (Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 74-1) ja riigikeele valdamise vastavus kehtestatud nõuetele (Vabariigi Valitsuse 20.06.2011.a määrus nr 84 § 8 ja § 9).

Dokumentide esitamise tähtaeg: 28.06.2024.a

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: sooviavaldus, CV, isikut tõendava dokumendi koopia, eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia, haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi koopia.

Dokumendid saata tavapostiga (Narva 6. Kool, P.Kerese 22, 21008 Narva) või e-posti teel aadressile: narva6kool@gmail.com märgusõnaga „Konkurss".

Lisainformatsioon: tel 357 2705.