Narva 6. Kool

Ülemaailmne Turvalise interneti päev

Ülemaailmne Turvalise interneti päev
2021.a on Ülemaailmine Turvalise interneti päev 9.veebruaril.
Sellel päeval pööratakse tähelepanu turvalisele ning õigele Interneti kasutamisele, igal aastal tähistatakse seda päeva veebruarikuu teisel teisipäeval juba ligi 160 riigis.
Ning reedel, 5.veebruaril osalesid 5a ja 5 b klasside õpilased kohtumisel, millel arutati küberbullingu probleemi.
Lapsed otsisid erinevusi tavalise kiusamise (bullingu) ja küberbullingu vahel ning vestluse käigus avaldasid arvamust ning vastasid järgmistele küsimustele:
-milliseid turvareegleid tuleb järgida internetisuhtluse ajal?
- milliseid fotosid võib teha ja kus fotografeerida?
- kas mõnede fotode avaldamine Internetis võib kedagi häirida-?
- kas on vaja küsida kelleltki luba, et pildistada või jagada seda?
Kohtumise lõpus said osalejad hästi selgeks reegli – „Me pildistame ja filmime üksteist ainult selle nõusolekul, keda pildistatakse või filmitakse“.

Всемирный день безопасного Интернета
В 2021 году Всемирный день безопасного Интернета приходится на 9 февраля.
Этот день, призванный обратить внимание на безопасное и грамотное использование Интернета, каждый год отмечают во второй вторник февраля уже без малого в 160 странах.
И в пятницу, 5 февраля, ученики 5а и 6б классов стали участниками встречи, на которой изучали проблему кибербуллинга. Ребята находили различия между обычной травлей (буллинг) и кибербуллингом и в ходе дискуссии высказывали своё мнение и отвечали на вопросы:
-какие правила безопасности следует придерживаться при общении в интернете?
- какие фотографии можно делать и где можно фотографировать?
-может ли выкладывание некоторых фотографий в Интернет кого-то расстроить?
-нужно ли спрашивать у кого-то разрешения, чтобы сделать фотографию или поделиться ей?
В заключение встречи ученики хорошо усвоили правило - «Мы фотографируем друг друга и снимаем друг друга на видео только с согласия того, кого снимают».
05-02-2021