Narva 6. Kool

26.november – Kodanikupäev
26.november – Kodanikupäev
Vastavalt meie kooli ja Narva noortekeskuse koostööplaanile, toimus kodanikupäeva eel – 23.novembril 5a ja 6a klasside õpilaste kohtumine noorteparlamendi kuraatori Anastassia Alandžiga .
Anastassia rääkis lastele parlamendi tegevusest, sellest, kuidas sotsiaalvõrgustikku mitte ära eksida, kust ja kuidas leida infot meie linnas toimuvate eelseisvate ürituste kohta ja kuidas saada aktiivseks osalejaks. Samuti arutati huvitavaid teemasid: vabatahtlikud, töömalevad ja kuidas kasulikult aega veeta. Lapsed osalesid arutelus aktiivselt ning väljendasid oma arvamust. Kolmveerand tundi möödusid linnulennul.
Samal päeval toimus 8a ja 9a klassi õpilaste kohtumine NNK direktori asetäitja Larissa Oleninaga. Teema: „Haridus ja haritus“. Kuidas need kaks mõistet erinevad? Kust võib saada infot kõikide õppeasutuste kohta? Kui kaua on inimesel vaja õppida? Kuidas õpiti 18.sajandil ja kuivõrd aktuaalne on tuntud fraas „Ma ei taha õppida, tahan abielluda!“ praegusel ajal? Noores osalesid heameelega arutelus ning väljendasid oma seisukohti. Avaldame NKK tänu pikaajalise koostöö eest!
27-11-2017