Narva 6. Kool

Kodanikupäev
Kodanikupäev
26.novembril tähistatakse Eesti Vabariigis kodanikupäeva.
Õpilasesindus otsustas sel aastal arutleda selle üle, mida ootavad noored meie riigis lähitulevikus, ning kellena näevad õpilased end Eestis aastakümneid hiljem? Miks noored jäävad Eestisse, ja kui jäävad, siis kuidas nad näevad oma riiki ja oma tulevikku? Lapsed viisid läbi küsitluse 7-9 klasside õpilaste seas. Teema „Eesti tulevik – minu tulevik!“.
Küsimused:
1. Mida te teate Eestist? (huvitavad faktid)
2. Millist rolli mängib perekond inimese ja ühiskonna elus?
3. Kas Te jätkate hariduse omandamist Eestis ning millisena näete riiki ja oma tulevikku?

Ligikaudu 100 inimese anketeerimise tulemuste põhjal teavad õpilased väga vähe fakte meie riigi kohta, ning seepäras otsustas õpilasesindus 5-9 klasside õpilastele ette valmistada esitluse, milles neid küsimusi valgustati üksikasjalikumalt. Peale üritust, tagasiside saamisel rääkisid õpilasesinduse liikmed rõõmuga, et „paljud meie kooli õpilased muutsid oma otsuseid, vaatasid üle oma veendumused, ning saime oma ülesandega hakkama ning kinnitame veel kord, et – Eestimaa tulevik on meie omaenda kätes. Just meie otsustame, milline ta on!“


28-11-2017